Internationella forskare fick se svenskt skogsbruk i praktiken

Internationella forskare samlade på Skogssällskapets fastighet Bredvik utanför Norrtälje i juni.

Foto: Tomas Landers

En varm dag i slutet av juni samlade 300 skogs­forskare från hela världen för en exkursion på Skogssällskapets fastighet Bredvik utanför Norrtälje. Temat för exkursionen var ”state of the art forestry”, och handlade alltså om att visa upp ett modernt svenskt skogsbruk som en del av skogsforsknings­kongressen IUFRO*.

De åtta exkursionspunkterna gav en inblick i hela omloppstiden i svenskt skogsbruk, men också hur det fungerar med hänsyn och avsättningar för att främja biologisk mångfald och skogens upplevelsevärden. Exkursionen anordnades gemensamt av Skogssällskapet och Skogforsk, och varje punkt innehöll både forskning och praktik.

En av exkursionspunkterna hölls vid en våtmark som återskapats på fastigheten under senare år. Den öppna ytan gav utrymme för en svalkande vind mitt i värmen och på avstånd kunde man se små knipungar simma runt bland våtmarkens växtlighet.

– Här var det tidigare en mörk granskog, berättar Johan Asp, regionchef på Skogssällskapet och den som höll i exkursionspunkten tillsammans med forskaren Lars Högbom från Skogforsk.

Exkursionspunkten handlade om skogsbruk och vatten och åhörarna fick bland annat lära sig hur våtmarksanläggning använts för att planera och buffra vattnet på fastigheten. Lars Högbom från Skogforsk berättade om forskning kring körskador och risker med markkompaktering vid skogsbruk.

Deltagarna fick se en skördare arbeta i skogen. Foto: Ulrika Lagerlöf

Foto: Ulrika Lagerlöf

På exkursionspunkten om avverkning fick deltagarna se en skördare och skotare arbeta och en bit bort längs skogsbilvägen stod en lastad timmerbil där åhörarna fick lära sig mer om virkesflödet inom svensk skogsindustri.

Deltagarna kom från ett 60-tal länder från världens alla kontinenter och reflektionerna och frågorna var många.

Andres Bosch, ordförande för intresseorganisationen Gremial Forestal de Guatemala som verkar för hållbar förvaltning av Guatemalas skogar. Foto: Ulrika Lagerlöf

Andres Bosch

– Jag är imponerad över det holistiska perspektivet ni har i svenskt skogsbruk, och jag tycker verkligen om att se hur det fungerar i praktiken. I Guatemala har vi inte kommit så långt, och ni har tillgång till mycket mer information än vad vi har inom vårt skogsbruk, säger Andres Bosch, ordförande för intresseorganisationen Gremial Forestal de Guatemala som verkar för hållbar förvaltning av Guatemalas skogar.

Sandrine Brèteau-Amores, forskare inom skogsskötsel och riskhantering vid APESA-INRAE i Frankrike. Foto: Ulrika Lagerlöf

Sandrine Brèteau-Amores

– Jag anmälde mig till exkursionen för att jag ville få veta mer om svensk skogsskötsel. Det har varit intressant att se hur ni integrerar olika värden i skogen och använder olika verktyg som stöd i skötseln. Jag tycker att det var särskilt bra att höra hur man tänker kring in framtida risker i föryngringsarbetet, säger Sandrine Brèteau-Amores som forskar inom skogsskötsel och riskhantering vid APESA-INRAE i Frankrike.

När de sex bussarna med deltagare tagit sig hela varvet runt de åtta exkursionspunkterna vände de åter mot Stockholmsmässan i Älvsjö.

– Det var en fantastisk dag med stor spännvidd i samtalen, allt från vilka trädslag vi har i Sverige till akademiska diskussioner om policyarbete kring skogsbruk. Jag är imponerad av det engagemang som visades under hela dagen och jag är stolt över att vi på Skogssällskapet fick erbjuda ett forum för samtal och kunskapsspridning om skogens roll i samhället, säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet.

Text: Ulrika Lagerlöf

Åtta exkursionspunkter

Bredvik, utanför Norrtälje, är en av Skogssällskapets inspirations- och visningsfastigheter. Det finns mycket att se på fastigheten, och under IUFRO-exkursionen visades följande åtta punkter upp tillsammans med Skogforsk:

  • Skogsträdsförädling och föryngring
  • Kolbyle: Planering och praktiskt exempel på hänsyn till gamla kulturmiljöer
  • Avsättningar och certifiering
  • Naturhänsyn i praktiken
  • Föryngringsavverkning
  • Virkets värdeskedja
  • Virkestransport
  • Skogsbruk och vatten

*IUFRO

23-29 juni 2024 gick världens största kongress för skogsforskning – IUFRO World Congress – av stapeln. I år arrangerades kongressen med SLU som värd, tillsammans med universitet i Norden och Baltikum. Nästan 5000 forskare, intressenter och ministrar från hela världen kom till Stockholm för att utbyta kunskap och sätta agendan för den globala forskningen och skogspolicyfrågor framöver. Temat för årets kongress var ”Skogen och samhället fram till 2050.” IUFRO står för International Union of Forest Research Organizations.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.