Mēs radām pievienoto vērtību mežam un palielinām meža īpašnieku ienākumus jau kopš 1912. gada. Mūsu pieredzējušie speciālisti jums palīdzēs palielināt peļņu no meža vai medību saimniecības apsaimniekošanas, kā arī veicinās dabisko vērtību saglabāšanu un uzturēšanu.

Relize-VII

29.01.2021.

“Lēmumu pieņemšanas atbalsta rīka izstrāde vēja bojājumu riska mazināšanai bērza un apses mežaudzēs”

(Nr. 1.1.1.1/18/A/134)

Pētījuma līdzšinējie rezultāti un kopējā mērķi prezentēti tiešsaistes seminārā “Iepazīsties – koks” 15.01.2021. Sagatavoti materiāli un ziņojums konferencē "Zināšanās balstīta meža nozare"26.-27.01.2021. (http://www.silava.lv/main/konferences/pasakumi/2021-zinans-balstta-mea-nozare.aspx External link, opens in new window.), kas paredzēta pētījuma mērķa grupā – zinātnē nodarbinātajiem un meža nozares dalībniekiem, kā arī citiem interesentiem. Rezultāti iekļauti prezentācijā par meža adaptāciju, kā arī sagatavots atsevišķs materiāls konferences virtuālajās sesijā (stenda referātu un prezentāciju formātā).

Nodrošināta pētījuma rezultātu atspoguļošana četrās zinātniskajās publikācijās, kas pieejamas pētījuma sadaļās LVMI Silava mājas lapā.

ERAF kopprojekt