Uzņēmuma vadība

Jūsu mežs un jūsu ekonomija ir saistīti. Mēs parūpēsimies par abiem!

Mūsu pieredzējušie un biznesa vadības jautājumos zinošie darbinieki, kas ir kompetenti mežu zemes īpašumu jomā, parūpēsies par to, lai jūsu meža uzņēmuma aktivitātēs tiek atbilstoši iegrāmatotas, kā arī parūpēsies par ienākuma nodokļa un PVN deklarāciju sagatavošanu un to laicīgu iesniegšanu.

  • Ja nepieciešams, mēs varam sagatavot arī finanšu atskaites, kuras tālāk izmantojamas jūsu grāmatvedības sistēmā.
  • Igaunijas uzņēmumu, kas ir zemes īpašnieki, izveide un/vai iegāde.
  • Klientu uzņēmumu administrēšana, rēķinu apmaksa, grāmatvedība, deklarācijas.
  • Mūsu klientu uzņēmumos katru mēnesi tiek veikta uzskaite. Tādējādi pēc klienta
    vēlmes iespējams izveidot finanšu atskaiti katru mēnesi, katru ceturksni vai katru gadu.
  • Finanšu atskaites tiek sagatavotas angļu, zviedru vai latviešu valodā.