Meža īpašumu apsaimniekošana

Ar mums kā meža apsaimniekotāju jūs saņemat palīdzību sava meža īpašuma attīstīšanā, lai tas sasniegtu visu potenciālu. Mēs rūpējamies par visu, kas attiecas uz jūsu meža īpašumtiesībām, lai jūsu īpašumtiesības būtu bezrūpīgas. Mēs padarām mežus un meža īpašniekus bagātākus!

Meža apsaimniekošanas gads

Meža apsaimniekošanas gads

Mūsu mežsaimniecības mērķis ir labas peļņas radīšana meža īpašniekam un īpašuma vērtības palielināšana. Mēs veicam aktīvu jūsu meža apsaimniekošanu, nodrošinot meža zemes perspektīvas ilgtermiņā.

1. Inventarizācija/lauka datu atjaunošana

Mēs rūpējamies par to, lai jūs saņemtu jaunāko informāciju par jūsu meža zemi un, ja nepieciešams, jaunākos inventarizācijas datus, kā arī informāciju par zemes piedāvātajām iespējam. Tāpat pirms katra jauna gada sākšanās mēs veicam meža apsaimniekošanas plāna atjaunošanu.

2. Mērķu noteikšana

Mēs palīdzam izveidot tādu meža apsaimniekošanas stratēģiju, kas atbilst jūsu individuālajiem mežu zemes īpašuma mērķiem.

3. Gada budžets

Mēs sniedzam ieteikumus par plānotajām, nepieciešamajām aktivitātēm jūsu mērķu sasniegšanai. Budžets sniedz iespēju kontrolēt ienākumus un nepieciešamos ieguldījumus īpašumā.

4. Aktivitāšu plānošana

Mēs palīdzam jums izlemt, kādas aktivitātes veicamas jūsu īpašumā.

5. Plānoto aktivitāšu īstenošana

Mēs nodrošinām plānoto aktivitāšu īstenošanu, kā arī nodrošinām citus pakalpojumus pēc nepieciešamības. Viss tiek saskaņots atbilstoši gada budžetam.

6. Pagājušā gada aktivitāšu apkopojums

Mēs apkopojam un izvērtējam gada rezultātus — gan no ekonomiskā, gan no kvalitātes viedokļa.