Mēs radām pievienoto vērtību mežam un palielinām meža īpašnieku ienākumus jau kopš 1912. gada. Mūsu pieredzējušie speciālisti jums palīdzēs palielināt peļņu no meža vai medību saimniecības apsaimniekošanas, kā arī veicinās dabisko vērtību saglabāšanu un uzturēšanu.

Sertifikācija

Mežu uzraudzības padomes sertifikāts

Tas ir starptautisks ilgtspējīgas mežsaimniecības sertifikāts, kas vienlaikus apliecina videi draudzīgu, sociāli atbildīgu un ekonomiski izdevīgu darbību mežsaimniecībā.

Sertifikāts apliecina to, ka uzņēmums rīkojas atbilstoši Latvijas likumdošanai un noteikumiem, un ievēro sertifikācijas principus un kritērijus.

Saites uz principiem un kritērijiem:

FSC starptautiski External link, opens in new window.

SIA Skogssallskapet ir sava meža apsaimniekošanas sertifikāta grupa

Mežu apsaimniekošanas sertifikāts apliecina, ka īpašniekam piederošie meži vai īpašnieka valdījumā esošie meži tiek apsaimniekoti atbilstoši starptautiski noteiktiem atbildīgas mežu apsaimniekošanas principiem.

SIA Skogssallskapet, kurš vairāku īpašnieku vārdā ir uzņēmies mežu apsaimniekošanu, ir saņēmis resursu apsaimniekotāja sertifikātu. Sertifikāts ir attiecināms uz visiem atbilstošā apsaimniekotāja kontrolē esošajiem mežiem, un apsaimniekotājs sedz visas sertifikācijas izmaksas un ir atbildīgs par sertifikācijas standartu ievērošanu. Sertifikāta turētājs savā pārvaldībā esošajam mežu resursam drīkst pievienot jaunus mežu īpašumus.

SIA Skogssallskapet grupas sertifikāts ir attiecināms uz šādiem uzņēmumiem:

 • SIA Silva Baltic
 • SIA Jaunmežs
 • SIA Istra Mežs
 • SIA LH Forestry
 • SIA Zemgale Timberland
 • SIA Arbolat
 • SIA Mālpils Mežs
 • SIA Lettfor
 • Privātpers. Švirksts Jānis
 • Privātpers. Švirksta Inta
 • Privātpers. Muižnieks Arnis

Meža apsaimniekošanas plāns 2020-2024 Pdf, 1.2 MB, opens in new window.

Meža zemju raksturojums (angliski) Pdf, 1.8 MB, opens in new window.

Augstvērtīgo mežaudžu un no mežsaimnieciskās aprites izslēgto mežaudžu izvietojums valstī Pdf, 2.5 MB, opens in new window.