Fonds „Skogssällskapet”

Ilgtspējīga zemes un mežu apsaimniekošana.

„Skogssällskapet” (Zviedrijas Mežu biedrība), kas dibināta 1912. gadā, ir fonds, kura galvenie mērķi iekļauj mežu apsaimniekošanas un plānošanas, bioloģiskās daudzveidības un dabas aizsardzības veicināšanu.

Pagājušā gadsimta sākumā Zviedrijā notika intensīva mežu izciršana, nedomājot par nākotnes paaudzēm. Kā atbilde šai masu kustībai tika dibināts fonds „Skogssällskapet” ar nolūku veicināt dabas aizsardzību un efektīvu mežu apsaimniekošanu. Pateicoties mērķtiecīgām fonda aktivitātēm jau 60. gados liela daļa Zviedrijas neproduktīvo un zemas produktivitātes zemju bija apmežotas.

Fonda „Skogssällskapet” priekšsēdētājs ir Per-Olof Wedin.

Visi uzņēmumi „Skogssällskapet” grupā dibināti kopīgā fonda „Skogssällskapet” mērķa vārdā, t.i., ilgtspējīgai zemes un mežu apsaimniekošanai.