Mūsu vēsture

Stādīšanas darbi vēju skartajā viršu tīrelī Zviedrijas rietumos 1922. gadā.

Stādīšanas darbi vēju skartajā viršu tīrelī Zviedrijas rietumos 1922. gadā.

Vairāk nekā 100 gadi mežu apsaimniekošanā!

„Skogssällskapet” tika dibināta 1912. gadā kā ekonomiska asociācija ar mērķi apmežot Zviedrijas dienvidos esošo viršu tīreli (no lat. val. Caluna vulgaris). Šodien „Skogssällskapet” ir fonds, kuram pieder vairāki „Skogssällskapet” komercuzņēmumi.

Fonda galvenais mērķis vienmēr saglabājies nemainīgs — veicināt mežsaimniecību un dabas aizsardzību.

19. gs. beigās Zviedrijas meži daudzviet tika pārmērīgi izcirsti. Vietās, kuras kontrolētā mežu dedzināšana un karadarbība nebija skārusi, koki tika izlietoti dažādām vajadzībām. Cilvēki sāka pamest nabadzīgos lauku nostūrus, pārceļoties uz dzīvi pilsētās, bet citi pat emigrēja uz Ameriku.

Koksne bija pieprasīts materiāls, un to izmantoja visur — sākot no kuģu būvētavām un siļķu mucām līdz būvniecībai un kokogļu ražošanai. „Skogssällskapet” dibinātājs Edvins Ohlsons (Edwin Ohlsson) — uzņēmējs, kurš darbojās kokmateriālu industrijā, apceļojot valsti pats savām acīm pārliecinājās par mežos valdošo postažu. Taču viņš redzēja ne tikai to. Viņš saskatīja arī iespējas — apmežot valsts lauku teritorijas un piešķirt tām jaunu dzīvi.

Lai glābtu mežu zemi, bija jārīkojas radikāli. 1912. gadā Edvins Ohlsons uzņēmās iniciatīvu un nodibināja ekonomisko asociāciju „Skogssällskapet”, par to publiski paziņojot Gēteborgas (Göteborg) koledžas lielajā lekciju zālē Zviedrijā.

Jau no asociācijas „Skogssällskapet” pirmsākumiem tās galvenais mērķis vienmēr ir bijis mežsaimniecības veicināšana, īpašu vērību piešķirot iznīkušo viršu tīreļu pārstādīšanai, kas pēcāk būtu pārvēršami parastajos mežos.

Dažus gadu desmitus pēc 1912. gada bija panākti ievērojami sasniegumi — tika veikti apjomīgi atjaunošanas darbi vēju skartā viršu tīreļa apmežošanai simtiem tūkstošu hektāru platībā.

Darbība ātri tika paplašināta arī no ģeogrāfiskā viedokļa, un drīz „Skogssällskapet” bija pārstāvēts lielākajā daļā Zviedrijas.

1962. gadā svarīgas izmaiņas tika veiktas „Skogssällskapet” statūtos. Turklāt asociācija „Skogssällskapet” tika pārveidota par fondu. 1962. gadā tika grozīti „Skogssällskapet” statūti, kuros papildus mežsaimniecības veicināšanai tika iekļauta arī dabas aizsardzības veicināšana.

Šodien fonda darbības joprojām tiek iekļautas dažādo grupas uzņēmumu komercdarbībās.

Mūsdienas

Pēc vairāk nekā gadsimta ilgas pieredzes mežu apsaimniekošanā darbs tiek neatlaidīgi turpināts. Šodien „Skogssällskapet” veic mežsaimniecības pienākumus, izmantojot ilgtspējīgas metodes gan no dabas, gan sabiedriskā viedokļa, augstāk par visu vērtējot īpašnieka tiesības uz savu zemes īpašumu trīs dažādās valstīs (Zviedrijā, Somijā un Latvijā). Dabas aizsardzība, vēja enerģija, medības un tūrisms arī ir mežu zemes izmantošanas piemēri, un „Skogssällskapet” šajās jomās ir liela pieredze.

Noskatieties īsu video par mūsu vēsturi